-    smuteční obřady a řečnické služby
                      
-    smuteční vazbu a zajištění hudby
-    zajištění církevních služeb
-    převoz zesnulých nepřetržitě
-    vyřízení úmrtního listu
-    kopání hrobů, údržba hrobů
-    tisk parte na počkání a další služby                                                                                                                                             Informační povinnost